Boeddhisme

LangTang

Reizen

BOEDDHISME

Het Boeddhisme is geen religie. Het boeddhisme is gebaseerd op de individuele ervaring van de waarheid en uiteindelijk doet het er niet echt toe of er al dan niet een historische Boeddha heeft bestaan. De tradities en legendes die het leven van Boeddha omgeven, bevatten wel de precieze aard en vorm van de spirituele weg. De film “The Little Boeddha”, geeft een goed overzicht van de totstandkoming van het Boeddhisme. Het vertelt over Prins Siddharta Gautama die werd geboren omstreeks 560 j. v. Chr. in een klein koninkrijk aan de voet van de uitlopers van de Himalaya. Zijn vader was koning van de Sakya-clan. Zijn moeder, koningin Maya, zo wordt verteld, was zo mooi en bekoorlijk dat zelfs de goden haar benijdden. Zij werd Maya Devi (Godin van de illusie) genoemd. Siddharta groeide op in een illusie binnen de paleismuren. Hoe hij uiteindelijk toch buiten de muren van het paleis kwam en daar de ervaring opdeed wat het aardse leven inhoudt kun je zelf gaan zien in de film of lezen in het boek. Wel kan ik je vertellen dat 6 jaar nadat Siddharta Gautama het paleis had verlaten hij Boeddha, “de Verlichte”, werd. En bekend werd als Sakyamuni, de wijze van de Sakya-clan. Zie onder “KOPAN” het stukje over de verhandeling van de 4 Edele Waarheden.

Volgens de Tibetaanse traditie maakt de leer van Boeddha onderscheid tussen 3 verschillende Yana’s of Voertuigen:

HINAYANA-MAHAYANA-VAJRAYANA

HINAYANA : betekent letterlijk “het kleine voertuig”, of “smalle weg”. De weg van de Hinayana is smal in de zin dat door een strikte discipline van meditatie de jachtigheid en verwarring van de geest tot bedaren wordt gebracht. Deze weg maakt de eenvoudige en directe ervaring van de geest mogelijk. De Hinayana benadrukt naast de discipline van meditatie ook het belang van gedrag.

MAHAYANA: betekent “het grote voertuig”, is als een brede, open snelweg die contrasteert met het smalle pad van de Hinayana. Mahayana gaat verder dan het Hinayana niveau van alleen maar streven naar individuele verlossing. De doelstelling van de Mahayana is de verlossing van alle levende wezens, hetgeen betekent dat het op alles betrekking heeft. Alle chaos, verwarring en lijden van hef zelf en anderen maken deel uit van deze weg.

VAJRAYANA: betekent letterlijk “het diamanten” of “onverwoestbare” voertuig. De waakzaamheid van de geest kan niet worden verwoest omdat het door de Vajrayana wordt gezien als wezenlijk deel van onze aard.

De verhouding tussen deze 3 wordt weergegeven als:

De HINAYANA is de fundering van het paleis van verlichting;

De MAHAYANA levert de muren en bovenbouw van het paleis van verlichting;

De VAJRAYANA is het gouden dak. Deze weg is afhankelijk van de andere Yana’s voor zijn bestaan. Maar is tevens de vorstelijke bekroning. Zonder een goede basis binnen een discipline kan niets worden bereikt.